Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku

Poniżej znadują się zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby pełnoletniej i niepełnoletniej.

Prosimy o wybraniej właściej.

Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby pełnoletniej

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w szczególności poprzez utrwalanie w formie fotografii oraz audiowizualnej (filmu), a także na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby promocji pierwszej edycji Konferencji Informatycznej Lubelska WySPA Techni przez Administratora danych osobowych, tj. Dyrektor Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Lublinie, ul.  Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.

Materiał filmowy i zdjęcia będą wykorzystywane:

  • na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube);
  • na stronach internetowych prowadzonych przez Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools;
  • w prezentacjach.

Ponadto oświadczam, że zgoda na przetwarzanie i nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę̨, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach.

Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z treścią̨ niniejszego dokumentu nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

Oświadczam, że materiał filmowy i zdjęcia zostały wykonane po uprzednim poinformowaniu mnie o tym fakcie i za moją zgodą.

Oświadczam, że niniejsza zgoda w kontekście wymienionych celów następuje bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności obejmuje także okres po zakończeniu uczestnictwa w Konferencji.

Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka, którego jestem opiekunem prawnym/opiekunka prawną, w szczególności poprzez utrwalanie w formie fotografii oraz audiowizualnej (filmu), a także na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka, którego jestem opiekunem prawnym/opiekunka prawną, na potrzeby promocji ósmej edycji Konferencji Informatycznej Lubelska WySPA Techni przez Administratora danych osobowych, tj. Dyrektor Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.

Materiał filmowy i zdjęcia będą wykorzystywane:

  • na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube);
  • na stronach internetowych prowadzonych przez Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools;
  • w prezentacjach.

Ponadto oświadczam, że zgoda na przetwarzanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka, którego jestem opiekunem prawnym/opiekunka prawną, obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę̨, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku dziecka, którego jestem opiekunem prawnym/opiekunka prawną, zgodnie z treścią̨ niniejszego dokumentu nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

Oświadczam, że materiał filmowy i zdjęcia zostały wykonane po uprzednim poinformowaniu mnie o tym fakcie i za moją zgodą.

Oświadczam, że niniejsza zgoda w kontekście wymienionych celów następuje bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności obejmuje także okres po zakończeniu uczestnictwa w Konferencji.