Polityka prywatności aplikacji quiz.technischools.com

Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych zgromadzonych w quiz.technischools.com jest Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools w Lublinie ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 278650, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866.

Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 Zbierane dane osobowe: Aplikacja quiz.technischools.com może gromadzić następujące dane osobowe od użytkowników:
- Imię i nazwisko
- Adres email i nr telefonu
- Dane szkoły
- Informacje dotyczące wyników w quizach

Cel zbierania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursach oraz dla celów archiwalnych oraz statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Adres email i nr telefonu jest wykorzystywany do komunikacji z użytkownikiem w sprawach związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz organizacją konkursów.  

Przetwarzanie danych osobowych: Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń, w celach związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz organizacją konkursów. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Ochrona danych osobowych: Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak szyfrowanie danych i kontrole dostępu.

Uprawnienia użytkownika: Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczenia przetwarzania. Może także w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki cookie: Aplikacja Quiz może używać plików cookie w celu zbierania danych statystycznych na temat korzystania z aplikacji. Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.

Zmiany w polityce prywatności: Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu uwzględnienia zmian w prawie lub w funkcjonowaniu aplikacji. Każda zmiana będzie publikowana na stronie internetowej aplikacji.

Kontakt: W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności można skontaktować się z nami pod adresem lublin@technischools.com