Najpopularniejsze języki programowania 2022


7 listopada 2022
Udostępnij:

image

7-300x300.png8-300x300.png

Języki programowania 2022

1. Python (poziom początkujący)
Python to obecnie jeden z najpopularniejszych języków programowania, a dodatkowo bardzo łatwy, elastyczny i intuicyjny w nauce.

Jest to darmowy język programowania typu open source z rozbudowanymi modułami wsparcia, łatwą integracją z usługami internetowymi, przyjaznymi dla użytkownika strukturami danych i aplikacjami komputerowymi opartymi na graficznym interfejsie użytkownika.

Python służy do tworzenia pakietów do obrazowania 2D i animacji 3D, takich jak Blender, Inkscape i Autodesk. Był również używany do tworzenia popularnych gier wideo takich jak Civilization IV, Vegas Trike i Toontown.

Jest używany w aplikacjach naukowych i obliczeniowych, takich jak FreeCAD i Abacus oraz w popularnych witrynach, takich jak YouTube, Quora, Pinterest i Instagram.

2. C i C++ (C: poziom od średnimzaawanowanego do zaawansowanego; C++: poziom od początkującego do średniozaawansowanego)
C jest prawdopodobnie najstarszym językiem programowania, a także jest źródłem innych języków programowania takich jak C#, Java czy JavaScript.

C++ to rozszerzona wersja C. Wielu programistów obecnie pomija naukę samego C, podczas gdy inni uważają C za cenną podstawę do nauki C++. Oba języki są szeroko stosowane w informatyce i programowaniu.

Zarówno C, jak i C++ są uważane za języki o wysokiej wydajności i w związku z tym są szeroko stosowane w tworzeniu aplikacji.

3. C# (poziom średnio zaawansowany)
Opracowany przez Microsoft C# zyskał sławę w 2000 roku za wspieranie koncepcji programowania obiektowego. Jest to jeden z najczęściej używanych języków programowania dla platformy .NET.

Anders Hejlsberg, twórca C#, twierdzi, że język bardziej przypomina C++ niż Javę.

C# najlepiej nadaje się do aplikacji w systemach Windows, Android i iOS i jego zaletami jest przede wszystkim szybkość i łatwość użycia.

4. Java (poziom średnio zaawansowany)
Java to jeden z najpopularniejszych obecnie używanych języków programowania, będący własnością Oracle Corporation.
Dzięki uniwersalności tego języka stał się on standardem do tworzenia aplikacji, które mogą być używane niezależnie od platformy (np. Mac, Windows, Android, iOS itp.).

Java jest szeroko stosowana w tworzeniu stron internetowych i aplikacji. Bardzo popularne są również nowe frameworki Java: Spring, Struts i Hibernate.

Java jest bardziej złożonym językiem do nauki niż inne, ale uważany jest za dobry początek do nauki myślenia jak programista i zdobywania umiejętności programowania.

5. JavaScript (poziom od początkującego do średniozaawansowanego)
JavaScript był pierwotnie używany tylko do tworzenia przeglądarek internetowych. Został stworzony w 1995 roku i początkowo był znany jako LiveScript.

Reklamowano ten język jako „młodszego brata” Javy i pierwotnie używany był tylko do tworzenia przeglądarek internetowych. Z czasem JavaScript stała się w pełni niezależnym językiem.

Obecnie jest często mylony z Javą i chociaż istnieją między nimi pewne podobieństwa, oba języki są różne.

Zaletami JavaScript jest przede wszystkim łatwość uczenia się tego języka oraz uniwersalność i wykorzystanie tego języka prawie wszędzie w sieci.