Jak napisać CZYSTY KOD? (7 zasad)


13 grudnia 2022
Udostępnij:

image

Jak napisać CZYSTY KOD? (7 ZASAD)

Pisanie czystego kodu oznacza przede wszystkim jego czytelność i zrozumiałość dla innych programistów, ale także dla nas samych

Dzięki temu nasze programy będą bardziej elastyczne i łatwiejsze do modyfikacji oraz rozszerzania w przyszłości. Aby osiągnąć ten cel, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Dokładnie przeczytaj i zrozum zadanie, do którego ma być napisany kod

2. Używaj zmiennych o jasno określających ich przeznaczenie nazwach

grafika-punkt-2-300x130.jpg

3. Upewnij się, że kod jest dobrze sformatowany tzn., że poszczególne jego elementy są odpowiednio wcięte i złożone z wielu czytelnych linii

grafika-punkt3-300x86.jpg

4. Napisz komentarze w kodzie w miejscach, w których mogą pojawić się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co dany fragment kodu robi

grafika-punkt-4-300x167.jpg

5. Przetestuj kod, upewniając się, że działa on poprawnie i zgodnie z założeniami

6. Jeśli to możliwe, używaj bibliotek lub narzędzi do automatycznego sprawdzania jakości kodu

7. Staraj się upraszczać i optymalizować kod, aby był jak najprostszy i najszybszy w działaniu