Autorski program naszego Ucznia


16 lutego 2023
Udostępnij:

image

Nasi uczniowie już po pierwszym roku w Techni Schools robią własne projekty!

Antek – uczeń 1. klasy Techni Schools w Lublinie, podczas Winter Code Camp zaprezentował uczestnikom ferii swój autorski program.

Program Antka ma za zadanie pobierać historię przeglądania wszystkich przeglądarek, jakie mamy na urządzeniu.

Opis programu Antka:

Przeglądarki oparte na chromium zapisują przeglądarkę na dysku w pliku History.

Grafika1.png

Ścieżka do tego pliku w przypadku przeglądarki chrome to:

C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History

Jest to plik bazy danych w języku sqlite3 w której przechowywane są wszystkie odwiedzone przez nas strony

Aby odczytać i zapisać te dane do pliku tekstowego można napisać program w języku Python.

Zaczynamy od zaimportowania potrzebnych bibliotek.

Grafika2.png

Następnie przechodzimy do tworzenia funkcji zwracającej dane z bazy. Funkcja musi zawierać jeden argument

Grafika3.png

Następnie tworzymy połączenie z bazą danych. Ścieżka powinna być podana w formatowanym stringu, gdzie zamiast nazwy użytkownika powinna być zmienna uname (username).

Grafika4.png

Następnie wysyłamy zapytanie na bazę danych które zwróci a odpowiednie kolumny z bazy danych (można tu się odwoływać do konkretnych tabeli lub zwrócić wszystko za pomocą “*”). Na końcu używamy return aby nasza funkcja zwróciła wszystkie dane z bazy.

Grafika5.png

Niestety nie da się odczytać z bazy danych haseł jeśli przeglądarka jest włączona, więc zamykamy ją za pomocą polecenia “taskkill”.

Grafika6.png

Tworzymy również zmienną przechowującą nazwę użytkownika.

Grafika7.png

Ostatnia część programu to stworzenie pliku txt i zapisanie na nim danych.

Aby podczas przechwytywania danych ewentualny błąd nie zatrzymał naszego programu używamy “try” i “except”.

Następnie przypisujemy dane z naszej przeglądarki w formie stringa do zmiennej. W argumencie funkcji podajemy zmienną user_name.

Grafika8.png

Teraz tworzymy zmienną która przechowuje aktualną ścieżkę programu i tworzymy ścieżkę pliku txt gdzie zapiszemy dane (można ją dostosować do własnych potrzeb).

Grafika9.png

Ostatni krok to zapisanie danych w pliku.

Grafika10.png

Teraz po uruchomieniu programu powinien zostać stworzony plik .txt z zapisanymi danymi z przeglądarki. Aby program działał na innych przeglądarkach (na bazie chromium) wystarczy zmienić ścieżkę do pliku “history”.

Wielkie brawa dla Antka!

Antek2.jpg