Korzystaj z any() oraz all()

  • Chcąc sprawdzić jakiś warunek dla każdego elementu w kolekcji, standardowym sposobem jest skorzystanie z pętli for

Przykład: sprawdźmy czy wszystkie wartości w liście są większe od 0

  • Możemy w tym celu skorzystać z funkcji all()!

  • Analogicznie chcąc sprawdzić, czy którakolwiek wartość w kolekcji jest mniejsza od 0, możemy skorzystać z any()!