Języki programowania 2022

1. Python (poziom początkujący)

Python to obecnie jeden z najpopularniejszych języków programowania, a
dodatkowo bardzo łatwy, elastyczny i intuicyjny w nauce.
Jest to darmowy język programowania typu open source z rozbudowanymi modułami
wsparcia, łatwą integracją z usługami internetowymi, przyjaznymi dla użytkownika
strukturami danych i aplikacjami komputerowymi opartymi na graficznym interfejsie
użytkownika.
Python służy do tworzenia pakietów do obrazowania 2D i animacji 3D, takich jak
Blender, Inkscape i Autodesk. Był również używany do tworzenia popularnych gier
wideo takich jak Civilization IV, Vegas Trike i Toontown. 
Jest używany w aplikacjach naukowych i obliczeniowych, takich jak FreeCAD i
Abacus oraz w popularnych witrynach, takich jak YouTube, Quora, Pinterest i
Instagram.


2. C i C++ (C: poziom od średnimzaawanowanego do zaawansowanego;
C++: poziom od początkującego do średniozaawansowanego)

C jest prawdopodobnie najstarszym językiem programowania, a także jest źródłem
innych języków programowania takich jak C#, Java czy JavaScript. 
C++ to rozszerzona wersja C. Wielu programistów obecnie pomija naukę samego C,
podczas gdy inni uważają C za cenną podstawę do nauki C++. Oba języki są
szeroko stosowane w informatyce i programowaniu.
Zarówno C, jak i C++ są uważane za języki o wysokiej wydajności i w związku z tym
są szeroko stosowane w tworzeniu aplikacji. 


3. C# (poziom średnio zaawansowany)
Opracowany przez Microsoft C# zyskał sławę w 2000 roku za wspieranie koncepcji
programowania obiektowego. Jest to jeden z najczęściej używanych języków
programowania dla platformy .NET.
Anders Hejlsberg, twórca C#, twierdzi, że język bardziej przypomina C++ niż Javę.
C# najlepiej nadaje się do aplikacji w systemach Windows, Android i iOS i jego
zaletami jest przede wszystkim szybkość i łatwość użycia.


4. Java (poziom średnio zaawansowany)
Java to jeden z najpopularniejszych obecnie używanych języków programowania,
będący własnością Oracle Corporation.
Dzięki uniwersalności tego języka stał się on standardem do tworzenia aplikacji, które
mogą być używane niezależnie od platformy (np. Mac, Windows, Android, iOS itp.).
Java jest szeroko stosowana w tworzeniu stron internetowych i aplikacji. Bardzo
popularne są również nowe frameworki Java: Spring, Struts i Hibernate.
Java jest bardziej złożonym językiem do nauki niż inne, ale uważany jest za dobry
początek do nauki myślenia jak programista i zdobywania umiejętności
programowania. 

 

5. JavaScript (poziom od początkującego do średniozaawansowanego)
JavaScript był pierwotnie używany tylko do tworzenia przeglądarek internetowych.
Został stworzony w 1995 roku i początkowo był znany jako LiveScript.  
Reklamowano ten język jako „młodszego brata” Javy i pierwotnie używany był tylko
do tworzenia przeglądarek internetowych. Z czasem JavaScript stała się w pełni
niezależnym językiem.
Obecnie jest często mylony z Javą i chociaż istnieją między nimi pewne
podobieństwa, oba języki są różne.
Zaletami JavaScript jest przede wszystkim łatwość uczenia się tego języka oraz
uniwersalność i wykorzystanie tego języka prawie wszędzie w sieci.